החזר מס בלו על סולר. יש דבר כזה!

בלו הוא מס עקיף במטרה לבקר את צריכת המוצרים שעליהם הוא נגבה.

המדינה גובה את מס הבלו מהיצרן עצמו אשר מכיל את תוספת המס על הספקים.

כיוון שמדובר בסוג של מס, ישנם מספר קריטריונים לקבלת החזר מס על מס הבלו עבור עוסקים רשומים, בין השאר על הוצאות סולר.

עצמאים רבים שרשומים כעוסק מורשה במע”מ זכאים להחזר בלו על הוצאות סולר לרכביהם או על ציוד ששימש אותם לצורך הכנסתם.

ביצוע ההחזר נעשה מחשבוניות מס שהוצאו להם על ידי חברות או תחנות הדלק.

החזר בלו – האם אתה זכאי להחזר מס בלו?

בכדי להיות זכאים להחזר, על העצמאים לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • על העוסק להיות רשום כ”עוסק מורשה” במע”מ
 • על העוסק להיות הבעלים הרשום של הרכב
 • על הרכב לשמש את העוסק בו לייצור הכנסה ויש לקבל עליו חשבונית מס על הסולר
 • במידה ומדובר ברכב שכור יהיה על העוסק להוכיח את תקופת ההשכרה ולהצהיר עליה בחוק.

בכל הקשור להגשת דוחות להחזר בלו על דלק.

רשות המיסים בישראל מסבירה באתר הרשמי שלה כי על הזכאים להחזר בלו ששולם צריכים להיות עוסקים הרשומים כעוסק מורשה במע”מ ויהיו זכאים להחזר בלו ששולם על סולר לגבי רכבים / ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס שהוצאו להם כדין ע”י חברת דלק או תחנת דלק.

קיימים מספר זכאויות שונות כגון החזר בלו המשמש לספינת דיג וכו’ אולם לרוב העוסקים הרשומים במע”מ הזכאות להחזר בלו אמורה לשמש עבור הרכבים הבאים:

 • רכב הוראת נהיגה.
 • אוטובוס ציבורי זעיר.
 • מונית.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק”ג או יותר, לבעל רישיון מוביל.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק”ג ואינו עולה על 10,000 ק”ג.
 • אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק”ג.
 • טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות.